Наш старый сайт

Атомний дизайн

Атомний дизайн

№51 (1244) от 21.12.202130.12.2021

Чому Україні варто добудувати ХАЕС

Проміжок часу серпень-листопад 2021 року був відзначений підвищеною діловою активністю ДП "НАЕК "Енергоатом". Це зустрічі керівництва "Енергоатома" з керівництвом компанії Westinghouse Electric (WE) під час візиту до США, підписання меморандуму на будівництво п'яти блоків в Україні за технологією АР1000, презентація в.о. президента "Енергоатома" П. Котіна про перспективи розвитку атомної енергетики в Україні, візит керівництва компанії WE на Хмельницьку АЕС, підписання угоди для будівництва енергоблоків за технологією АР1000 на Хмельницькій АЕС.

Георгій ГАВРИЛЕНКО, Олег РОГОЖНІКОВ

Багато хто трактує цю інформацію по-різному і наводить на підтримку своїх трактувань свою аргументацію. Країна у нас демократична, і преса також. Висловимо свої аргументи і ми.

Перше. За даними, опублікованими під час презентації П. Котіна, планується, що у перспективі Хмельницька АЕС буде мати 5 енергоблоків. До двох діючих блоків проекту В-320 (ВВЕР-1000) буде добудовано блок №3 за проектом В-320 або близьким (можливо В-392) і два блоки будуть споруджені з "нуля" за проектом АР1000.

На сайті "Енергоатома" 23 листопада 2021 р. було опубліковано повідомлення, що між "Енергоатомом" та компанією WE підписано угоду, яка ініціює проектування та закупівлю обладнання, яке потребує довготривалого виготовлення, для першої установки Westinghouse AP-1000 на Хмельницькому майданчику.

Таким чином, ситуація з будівництвом енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС ймовірно наступна: добудова блока №3 за проектом В-320 або близьким, спорудження двох блоків за проектом АР1000.

До речі, якщо WE доведеться оцінювати стан енергоблока №4 ХАЕС з погляду продовження будівництва за проектом АР1000, то для WE це не буде проблемою, і ось чому.

До кінця 1990 р. перший блок АЕС "Темелін" (проект В-320) у Чехословаччині за станом готовності будівельної та тепломеханічної частини перебував у передпусковому стані. Але пуск із місяця на місяць відкладався через запізнення постачання радянською стороною обчислювального комплексу. Радянська сторона не могла зрозуміло відповісти, коли буде здійснена поставка обчислювального комплексу. Оскільки в 1990 р. вплив "старшого брата" на братську Чехословаччину вже практично вичерпався, то чеська сторона відмовилася від радянського обчислювального комплексу на користь обладнання WE, а заодно і від радянського ядерного палива.

Система вимірювання та контролю компанії WE за складом та об’ємом кардинально відрізняється від радянської системи, що змусило компанію WE перепроектувати систему вимірювання та контролю, замінити всі датчики (за винятком поставлених у комплекті з радянським обладнанням), перекласти всі кабельні траси системи вимірювання та контролю. Для виконання цієї роботи треба було вивчити існуючий проект В-320 не тільки в частині розміщення обладнання та трубопроводів, будівельної частини, але і в частині технологічних процесів ядерної установки. Проект, розроблений радянською стороною, був переданий компанії WE. Не виключено, що цей проект є й зараз в архівах WE.

Таким чином, проект В-320 для чехів та для компанії WE не є чужим та незвіданим.

Історія знає випадки кардинальної зміни планів, ходу і навіть генерального підрядника будівництва АЕС.

Наприклад, іранська АЕС "Бушер", яку взялася будувати компанія Siemens, була добудована/перебудована російським підрядником "Атомстройэкспорт".

Компонування приміщення реактора, його розміри та будову в основному визначають парогенератори. На АЕС "Бушер" за первісним проектом передбачалася установка вертикальних парогенераторів, розміщення яких вимагає меншої площі боксу парогенераторів, але більшої висоти.

Російська промисловість виробляє лише горизонтальні парогенератори, розміщення яких вимагає більшої площі боксу, але меншої висоти.

На АЕС "Бушер" будівельна частина здебільшого була закінчена, проектної документації не було, тому довелося за фактом скласти креслення будівельної частини, видалити частину залізобетонних конструкцій, виконати реконструкцію будівельної частини для забезпечення установки горизонтальних парогенераторів. Це була велика та витратна робота.

На блоці №4 ХАЕС будівельну частину будівлі реактора не закінчено. Бокс парогенераторів за площею дозволяє установку вертикальних парогенераторів, якщо говорити про висоту боксу, то спорудження боксу ще не закінчено, що дозволяє внести зміни в будівельну частину.

Друге. Колегія Держатомрегулювання у своїй Постанові №24 від 12.11.09 р. констатувала, що дослідження будівельної частини блока №3 проводилося протягом восьми місяців з 15.04.06 р. до 12.12.06 р. Ще три роки з 12.12.06 р. до 12.11.09 р. знадобилося для оцінки результатів дослідження.

Нарешті, 12.11.09 р. відбулося засідання Колегії з метою розібратися у стані будівельної частини блока №3 ХАЕС.

На Колегії було зазначено, що обстеження виконано частково, виконавчі документи на монтажно-будівельні роботи зі спорудження залізобетонних та металевих конструкцій частково втрачені, висновки за станом будівельної частини відсутні.

Відповідно до будівельних норм і правил, після тривалої перерви в будівельно-монтажних роботах перед їх продовженням повинна проводитися оцінка стану об'єкта і в першу чергу повинні підлягати дослідженню несучі будівельні конструкції, на що у Постанові Колегії увага не була акцентована.

Постанова №24 Колегії також примітна тим, що жодних рішень не приймалося. З прийнятих рішень Колегії звертає на себе увагу своїм глибоким змістом останній пункт: "Рекомендувати Мінпаливенерго посилити координацію діяльності з будівництва енергоблока №3 ХАЕС відповідно до вимог чинного законодавства" — радянський атавізм чистої води: посилити, поглибити, розширити.

Третє. Співпраця з компанією WE за підсумками перших кроків, згідно з заявою в.о. президента П. Котіна, оцінюється як успішна. Висока оцінка підтверджується тим, що за дуже короткий проміжок часу підписано меморандум на будівництво в Україні п'яти енергоблоків за проектом АР1000, угоду щодо забезпечення будівництва блоків на Хмельницькій АЕС за проектом АР1000, проведено візит керівництва компанії WE в Україну, включаючи майданчик Хмельницької АЕС, зустрічі та переговори фахівців "Енергоатома" та WE.

Завдяки співпраці з WE намітилася реальна перспектива реформування Об'єднаної енергосистеми України (ОЕСУ) та виконання зобов'язань України щодо зниження викидів парникових газів за Паризькою кліматичною угодою, що передбачено "Енергетичною стратегією України на період до 2035 р.".

Четверте. Щодо процедур ЕСПО (згідно Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. — Ред.) під час підготовки законопроекту про розміщення ядерної установки.

Основним законом, що регулює ядерне законодавство України, є Закон "Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки". У статті 37 Закону сказано, що для розгляду питання про розміщення ядерної установки заявник має подати наступні документи:

  1. Загальну характеристику ядерної установки;
  2. Обґрунтування необхідності спорудження ядерної установки в даному місці;
  3. Характеристику природного середовища на місці передбачуваного розміщення;
  4. Оцінку впливу на довкілля запланованих робіт на етапі розміщення. Етап розміщення включає дослідницькі роботи щодо вибору майданчика під будівництво, що передбачає бурові, вибухові та інші роботи, які можуть впливати на навколишнє середовище. Саме на ці роботи розробляється звіт для оцінки впливу на довкілля. Оскільки ці роботи вже виконані для майданчика ХАЕС, то звіт щодо оцінки впливу на навколишнє середовище для отримання дозволу на розміщення ядерної установки не потрібний;
  5. Заходи, що вживаються в проекті для запобігання негативному впливу на природне навколишнє середовище. Оскільки роботи, вплив яких можливий на навколишнє середовище під час досліджень, вже виконані, то заходи не розробляються, а можуть бути уточнені на вимогу регулятора з урахуванням нової конструкції одного-двох блоків ХАЕС;
  6. Угоду з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на розміщення ядерної установки;
  7. Додаткові заходи для соціально-економічного розвитку регіону.

Це все, що передбачено основним законом щодо використання ядерної енергії при оформленні рішення на розміщення.

Слід мати на увазі, що Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки", як сказано вище, є основним у ядерному законодавстві, у зв'язку з цим всі інші закони щодо ядерного законодавства можуть деталізувати положення, вимоги та норми основного закону, але не можуть посилювати або пом'якшувати заходи та вимоги, які передбачені в основному документі.

У нашому випадку йдеться про унікальну подію — розширення майданчика ядерних установок в умовах часткової готовності будівельної частини блоків, рішення на розміщення та будівництво яких було оформлено понад 30 років тому відповідно до чинного на той час законодавства.

З історії спорудження Хмельницької АЕС відомо, що спорудження блоків №№2, 3, 4 ХАЕС не було скасовано, як, наприклад, спорудження Кримської АЕС, а було припинено мораторієм, прийнятим Верховною Радою у 1990 р.

Недобудовані корпуси блоків №3 та №4 реально існують, що зазначено у Постанові №24 від 12.11.09 р. Колегії Держатомрегулювання, тобто блоки №3 та №4 реально вже розміщені на майданчику Хмельницької АЕС та формально знаходяться на етапі будівництва, тобто є на одному з етапів життєвого циклу АЕС.

Про який дозвіл на розміщення може йтися? Можна говорити про дозвіл на відновлення будівельно-монтажних робіт, процедури на відновлення яких Держатомрегулювання не встановлювала.

П’яте. Щодо правової колізії.

Як уже сказано вище, проект, який розглядається для України, є унікальним. Дозволи на розміщення, на будівництво були видані за часів радянської влади, відповідно до чинної на той час нормативної документації.

У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки", в статті 30 сказано, що "Прийняття нових норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки або змін та доповнень до них не тягне за собою скасування або скорочення терміну дії дозволу. У разі невідповідності умов і меж безпеки, встановлених чинними дозволами, новими нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, власник дозволу повинен розробити відповідні організаційно-технічні заходи. Ці заходи мають бути узгоджені з державним органом, який видав дозвіл".

Чи можна вважати ці дозволи чинними на сьогодні щодо блоків №3 та №4 ХАЕС? Мабуть, можна.

Щодо фактичного стану, то з часу припинення будівництва блоків №3 та №4 ХАЕС в Україні було введено в дію ядерне законодавство, якого раніше не існувало. Мали місце технічні та нормативні зміни у світовій ядерній енергетиці після аварії на Чорнобильській АЕС, на АЕС "Фукусіма".

Дискусія про добудову блоків №3 та №4 ХАЕС триває понад 10 років. У 2009 р. було прийнято Постанову КМУ "Першочергові кроки з будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС" №118 від 18.02.09 р. Але за цей час Держатомрегулювання не внесла пропозицій до ядерного законодавства України щодо нормативного регулювання відновлення будівництва після тривалої перерви.

Тому обсяг та зміст документів, які представляє "Енергоатом" для Держатомрегулювання, є предметом дискусії та консенсусу, а не заперечення.

У самому ЗУ "Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки" до компетенції Верховної Ради віднесено прийняття рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок, які мають загальнодержавне значення.

Так само і Кабінет Міністрів України має компетенцію прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво, експлуатацію, зняття з експлуатації ядерних установок, крім тих, які визначає Верховна Рада.

По суті, блоки №№1, 2 ХАЕС побудовані і введені в експлуатацію, Верховна Рада не приймала жодних рішень, а мовчки визнала поточний стан питання і не заперечувала жодного з рішень щодо введених в експлуатацію блоків ЗАЕС, ЮУАЕС, РАЕС, ХАЕС. Більше того, блок ХАЕС-2, як і блок РАЕС-4, вводилися в 2004 р. без прийняття рішення парламенту, хоча Закон "Про використання ядерної енергії..." був прийнятий і діяв з 1995 р. Значить Верховна Рада визнавала легітимним стан блоків, що будуються, як таких, які мають дозвіл на розміщення і будівництво, а на введення в експлуатацію після добудови приймав рішення КМУ.

Ситуація по блоках Х-3/Х-4 аналогічна - рішення про їх розміщення, проектування, будівництво було прийняте раніше і ВРУ не заперечувалося і не заперечується, а визнається, що вони знаходяться на стадії будівництва і рішення про введення їх в експлуатацію після завершення будівництва вже компетенція уряду.

Шосте. Щодо вибору Westinghouse Electric.

Westinghouse Electric — власник конструкторської документації на обладнання реакторної установки і в даному випадку власник обладнання, і йому треба продавати свою продукцію.

"Енергоатом" має пряму вигоду в тому, що можна швидко отримати обладнання. Корпус реактора та його внутрішньокорпусне обладнання, елементи шахти реактора — це все елементи тривалого виготовлення. За офіційними даними, для виготовлення корпусу реактора для БілАЕС знадобилося 36 місяців від моменту початку виготовлення заготовок до відвантаження.

Наявність готового корпусу різко зменшує час будівництва станції, а це гроші. Наявність замовлення на кілька блоків дозволяє починати виготовлення корпусів для наступних блоків, що також веде до скорочення термінів будівництва АЕС в Україні. Поки будуть вестися підготовчі роботи на інших майданчиках, у цей час можуть бути виготовлені корпуси реакторів та парогенератори.

Враховуючи стан енергетики в Україні, це швидше взаємовигідні рішення.

Сьоме. Щодо побоювань банкрутства Westinghouse Electric.

Не дуже зрозуміла тривога щодо банкрутства Westinghouse Electric. У них є обладнання, яке нам треба, а компанії треба його продати і вони готові поставити його хоч завтра. Уряд США не дасть збанкрутувати компанії. Westinghouse Electric — бренд США.

Восьме. Зроблені заяви головних осіб країни (президента, прем'єра), надані сигнали на підтримку атомної енергетики, як локомотива розвитку вітчизняного машинобудування, економіки країни та озвучені плани, зобов'язання, презентації головних осіб галузі, компанії про великі плани до 2025, 2029, 2035, 2040 рр., що публічно зроблені і тому обговорюються, а в нас демократія реальная.

Чи можливо добудувати до 2025 р. блок ХАЕС-3? Судячи з добудованих ЗАЕС-6, Х-2/Р-4 — так, такий досвід у країни, у компанії є. До речі, тоді Україна, ЗАЕС, "Енергоатом" випередили РФ, "Росатом", де були і розробник конструкторської документації реактора, основного обладнання ядерного острова ("Гідропрес"), і головна наукова організація ("Інститут атомної енергії ім. Курчатова"), і приблизно така ж кількість недобудованих атомних блоків у такому ж стані. Деякі з тих фахівців, професіоналів, хто добудовував, запускав блоки в Україні, потім були затребувані та брали участь у будівництві та пусках блоків дизайну того ж конструктора. І не боги горщики обпалюють, досвід розуміння і результат приходять до тих, хто реалізує конкретні проекти.

Чи можливо в Україні побудувати нові сучасні атомні блоки та довести сумарну потужність із 13.8 ГВт до 24 ГВт за 20 років? Судячи з досвіду будівництва блоків в Україні, відповідь таки позитивна, такий досвід є в історії України — 13.8 ГВт нині діючих потужностей добудовано і введено в роботу приблизно в такий же термін, деякі об'єкти, як ЗАЕС, значно швидше, особливо перші 5 блоків, да і 6-й міг бути добудований раніше, якби не мораторій. І блок №6 ЗАЕС був включений в мережу протягом року після зняття мораторію, і два блоки Х-2/Р-4 при правильній організації, за підтримки перших осіб країни, при виявленій політичній волі, при великій (за нинішніми мірками колосальної) роботі колективів, команд, будівельників, заводчан-машинобудівників, наукових організацій, інженерних фірм, монтажників, наладчиків, енергетиків були добудовані за 2 роки. При цьому блок №4 РАЕС за ступенем будівельної готовності був дуже близьким до ХАЕС-3.

Дев'яте. Чи є це викликом для компанії, машинобудівного, будівельного комплексу країни?

Звісно, є. Але ж це і робота, замовлення, розвиток, зростання кожного, кожної організації, заводу, фірм, інститутів тут і зараз, а не вічне нарікання та скарги на долю.

І таки "Турбоатом", "Електроважмаш" ("Українські енергетичні машини", Харків), численні в країні виробники електричного обладнання ("Запорізький трансформаторний завод" та інші), апаратури, виробники насосів та насосного обладнання (насамперед Суми), вентиляційного обладнання, автоматизованих систем управління (Сєвєродонецьк, Харків, Кропивницький-Олександрія), виробники металу та металопродукції, виробів з металу (Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь, Краматорськ та ін.), наукові центри (ХФТІ, Інститут ядерної енергії НАН України, Інститут електрозварювання ім. Патона та інші) готові напевно відповісти на виклик і взяти активну участь у виробництві, супроводі будівництві нових потужностей.

Що краще для країни, енергетики, економіки – будувати у себе потужні об'єкти з великою участю заводського, інженерного, наукового потенціалу, розвиваючи його, та пропонуючи об'єкти, які десятиліттями працюватимуть, видаючи суперзатребуваний продукт для нинішнього та наступних поколінь, або купувати китайські панелі різної якості (є і дуже хороші, і напевно, не дуже), в інших країнах купувати інвертори і напевно навіть підвищуючі трансформатори і "втюхувати" електроенергію споживачам в 3-5-7 разів дорожче, ніж вона коштує в інших країнах? Електроенергію за "зеленим" тарифом, яка не дає жодної впевненості у завтрішньому дні, а щоб додати впевненості доведеться будувати нові системи зберігання та регулюючі потужності, що значною мірою підвищить вартість електроенергії від СЕС в Україні для кінцевих споживачів, бізнесу, промисловості, послабить їх конкурентні позиції.

Десяте. Інтересантами успішної реалізації проектів будівництва атомних блоків в Україні стали на рівні країн — це Україна, США, Чехія.

На рівні авторитетних компаній: Westinghouse, Škoda.

Для них теж це виклик, десь вимушений, може бути, але на який треба відповідати гідно.

Ніхто не зацікавлений у провалах із вищеназваних, оскільки це буде великий удар по іміджу грандів цих країн, по реноме самих країн — творців передових високих технологій виробництва електроенергії ядерним способом у великих масштабах.

Всі опинилися разом в одному човні одночасно.

Знову ж таки провал одних у порівнянні з іншими кине тінь на самі технології, дизайни, що конкурують на глобальному енергетичному ринку.

Усі зацікавлені мають свої проблеми, ризики, з ними пов'язані. Але ці проблеми, як показує досвід України середини 90-х і першої половини нульових, у стосунках з конструктором реакторної установки, досвід другої половини 10-х років у взаєминах з конструктором реактору іншого дизайну, вирішуються. Компанії займали і можуть займати гнучкі позиції, опановувати якісні підходи і мати адекватні апетити.

Одинадцяте. Напевно, треба вчитися в китайців сьогодні, тобто вивчати їх позитивний досвід і використовувати у себе у зведенні потужних об'єктів зі збільшенням ступеня локалізації та розвитком вітчизняних галузей.

Для реалізації проектів доведеться формувати великі команди будівельників, монтажників, наладчиків в умовах, коли багато хто знайшов роботу в сусідніх близьких і навіть далеких країнах.

Розуміти, що хоч Україна має славну історію будівництва блоків АЕС, але це було 30 років тому. Зараз не повинно і близько бути шапкозакидальних відносин, бравади, слід по крихтах збирати досвід колишніх поколінь, створювати сучасну будівельну базу, будівельні та машинобудівні кластери.

Непогано б згадати, що 40 років тому радянська влада змушена була закуповувати в Данії підйомний кран "Крол". Чи має "Укрзалізниця" транспорт для доставки великогабаритного обладнання? Про річковий транспорт навіть не говоримо, його майже немає, а інфраструктура дуже потрібна.

Швидше за все, доведеться навчити/підвчити нових кваліфікованих робітників і дати вирости новим керівникам дільниць, напрямів, організацій, підприємств.

Але в цьому вони (нові особи) самі зацікавлені, якщо буде гідна заробітна плата, умови та правильна організація.

Дванадцяте. Бентежить дуже одне — статус компанії "Енергоатом", статус державного унітарного підприємства. Статус, що в'яже по руках і ногах циркулярами, які кимось колись були написані для якихось ситуацій і які страшнувато порушувати тому, що за кожним (кутом, колоною) перевіряючі та контролюючі, які чекають помилок і бажають упіймати порушників циркулярів по поводженню з державним майном (отримати зірочку, погони, гроші). І тому існує постійна колективна відповідальність за будь-яке навіть незначне рішення, коли збирається іконостас підписів і документ подається на підпис головному, у якого рука втомиться колоти/писати ствердні розписи. При цьому буде губитися сила-силенна часу за будь-яким запитанням і ось тут терміни змістяться сильно.

Потрібна корпоратизація, перехід у статус акціонерного товариства із закріпленням відповідальних центрів — безлічі центрів зі своєю відповідальністю на рівні юридичних осіб, а не колективу посадових осіб одного унітарного підприємства. Тут, напевно, цікавий досвід усіх інших учасників (Westinghouse, у якого окремі юридично самостійні дивізіони-підприємства, Škoda зі своїм корпоративним контуром підприємств). Цікавий і світовий досвід, перш за все світовий досвід швидкого і великого будівництва/зведення атомних станцій, наприклад, тих же китайців, що мають корпорації і корпоративні контури, в яких чітко простежується відповідальність, у тому числі індивідуальні права та обов'язки, а не "колектив авторів" тисяч документів та угод. Скрізь у світі корпорації і немає в цивільній атомній енергетиці державних унітарних підприємств.

Напевно, бажано провести якісне корпоративне перетворення для успіху вирішення завдань такого масштабу в такі стислі заявлені терміни.

Тринадцяте. Щодо ролі "Газпрому", то чехи подолають ці проблеми. Якщо чехи не мають готового корпусу для блока №3, то може виявитися, що блок №4 піде раніше третього.

Тренажер, що купується під нову технологію АР1000 — це не погано. У створенні тренажера займає час в основному розробка програмного забезпечення, яке вже є, а обчислювальна техніка використовується стандартна. В даному випадку вже є і те і інше. Будівельна частина для тренажера – це кілька приміщень. Наявність тренажера дозволить підготувати персонал на ранньому етапі.

Чотирнадцяте. Перші блоки АР1000 йшли туго, це були головні блоки.

Це природно. Перший блок АЕС "Бібліс" (збудована у 1975 р. в Німеччині. — Ред.) споруджувався із затримками — це був головний блок, блок №5 Нововоронезької АЕС йшов з великим скрипом — головний блок. Блок компанії Areva у Фінляндії потужністю 1600 МВт споруджується понад 15 років — головний блок.

Блоки Запорізької АЕС йшли "на ура" тому, що технологія будівництва була обкатана на Нововоронезькій та Южно-Українській АЕС. Небагато чути було про проблеми будівництва на Балаківській, Калінінській та інших АЕС з проектом В-320. У нас можлива проблема з термінами виготовлення обладнання з локалізації. Тому розгортати роботи зі створення кластерів треба вже вчора.

Кошторис зростає у тих випадках, коли йде затримка у будівництві. Будівельно-монтажним організаціям треба платити під час простою, їх не можна розігнати і потім зібрати знов. Доводиться тримати та годувати.

Наявність готового обладнання на складі — це величезна перевага.

І так, не боги горщики обпалюють, і досвід, вміння, у тому числі реалізовувати такі проекти, приходять за наявності самих проектів та активної участі в них на практиці, у повсякденному житті, у "полях"/будівлях/цехах-заводах напевно. І країна розвивається, коли будує масштабні об'єкти, компанії вчаться вирішувати складні завдання.

На закінчення. На брифінгу, присвяченому здачі китайській стороні другого блоку АЕС "Тяньвань" у постійну експлуатацію, тобто після виконання російською стороною всіх контрактних зобов'язань, заступник міністра енергетики РФ Є. А. Решетников сказав: "Замовлення по АЕС "Тяньвань" дозволили відродити енергетичне машинобудування РФ".

Цілі компаній Westinghouse, Škoda, "Енергоатома", заводів-виробників, інженерних, будівельних, монтажних фірм комерційні, для цих цілей і створюються господарюючі суб'єкти, корпорації.

Успішна реалізація проектів дозволить розширити масштаби успіху у майбутньому.

При розумній організації відновлення будівництва блока №3, будівництва нових блоків ХАЕС може відродити не тільки енергетичне машинобудування в Україні, але також супутні галузі господарства.

Реалізація заявлених планів аж до 2040 р. дасть можливість збільшити доступ до конкурентоспроможної електроенергії гарантованих обсягів, незалежних від пори року, часу доби, примх природи, як для внутрішнього споживача, так і для зовнішнього. Експорт атомної електроенергії та збільшення оборотів виробництва, обсягів внутрішнього споживання — основні джерела будівництва блоків. Обсяги електроенергії, запропоновані для внутрішнього користувача, дозволять суттєво збільшити випуск продукції на енергоємних виробництвах, таких як металургія, хімія, послуги зі зберігання інформації (дата-центри), переробна промисловість, електрифікований транспорт (залізниця, електромобілі, річковий транспорт, метро у великих містах та ін.), будівництво з використанням електрифікованих машин, механізмів, аж до 3D друку, дасть додаткові, нові можливості для сільського господарства, наприклад, для збільшення зрошення земель, для чого необхідна робота насосних установок, а може і станції з знесолення води для південних територій, дозволить наростити споживання електрики у побуті, досягнувши обсягів споживання одним домогосподарством Німеччини (приблизно збільшення вдвічі), наблизившись до скандинавських країн, США (де споживання вище в 4-5 раз), використовуючи електроенергію, в тому числі для обігріву житла, будівель за допомогою теплових насосів взимку, та комфортних умов влітку за допомогою кондиціонерів. Такий план передбачає і промисловий розвиток регіонів, суттєве поліпшення доступу діючих енергоємних підприємств економіки України до конкурентоспроможної електроенергії, в тому числі і навколо АЕС з метою мінімізації втрат при передачі та розподілі електроенергії і, відповідно, більш привабливої ціни електроенергії, переміщення цехів, ділянок енергоємних виробництв електрометалургії, електролізу ближче до АЕС, створення нових енергоємних споживачів навколо АЕС (дата-центри та інші).

Тобто реалізація заявленого плану дає багато різних та корисних ефектів — мультиплікацію всього корисного та без впливу на клімат, без вуглецевого сліду, що так важливо сьогодні.