Наш старый сайт

Прогноз балансу природного газу на опалювальний сезон 22/23

Прогноз балансу природного газу на опалювальний сезон 22/23

18.07.2022

Для розрахунку прогнозного балансу природного газу на опалювальний сезон 22/23 були використані дані, опубліковані у відкритій пресі

  • дані Оператора ГТС України;
  • дані НКРЕКП.

Рисунок 1. Споживання природного газу за категоріями у 2021 році за даними Оператора ГТС України, млн.куб.м

Таблиця 1 – орієнтовні обсяги щомісячного споживання газу за категоріями у 2021 році, млн.куб.м

Рисунок 2. Споживання природного газу у 2021 році по областях за даними Оператора ГТС України, млн.куб.м

Рисунок 3. Баланс обсягів природного газу у 2021 році за даними НКРЕКП, млн.куб.м

  1. Вхідні дані
    1. 1. Споживання природного газу у 2021 році – 26,788 млрд.куб.м. Споживання за категоріями наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – обсяги споживання газу за категоріями у 2021 році

1.2. Прогнозоване зниження видобутку власного газу у 2022 році на 15 % (за даними асоціації газовидобувних компаній).

1.3. Вважаємо, що температурні режими на території України в 2022 році будуть схожі з температурними режимами 2021 року.

1.4.  За даними оператора ПСГ України на 1 липня 2022р. у ПСГ України знаходиться 11,26 млрд. куб. метрів природного газу, серед якого, за нашими даними 6,56 млрд. куб. м товарного газу.

1.5. Вся територія України умовно розділена на дві зони, які, на наш погляд, будуть розрізнятися в опалювальному сезоні 22/23 умовами газоспоживання.

Для подальших розрахунків в таблиці 3 наведено розподіл областей України на такі зони.

В першій зоні прогнозується зниження газоспоживання в 2022 році орієнтовно на 5% порівняно з 2021 роком, крім Дніпропетровської та Полтавської – там на 10%.

У другій зоні прогнозується падіння споживання в 2022 році в наступній пропорції:

    • промисловість та ін. -  на 50%;
    • побутові споживачі та ТКЕ – на 20%.

Таблиця 3 – обсяги споживання газу у 2021 році за областями відповідно до запропонованого зонування

1.6. Припускаємо, що відсоткове помісячне співвідношення споживання газу до загального обсягу споживання (ТКЕ, промисловість та інші, побут і в цілому) в 2022 році буде таким же як і у 2021 році.

2. Розрахунки

2.1. За даними відкритих джерел  щодо обсягів споживання газу у 2021 році обчислимо щомісячну долю річного споживання припадала на період опалювального сезону (жовтень-березень) окремо для кожної категорії споживання (таблиця 4).

Таблиця 4 – щомісячна доля річного споживання на період опалювального сезону у 2021 році

Зведена інформація  щодо долі річного споживання у 2021 році для кожної категорії в опалювальний сезон та сезон закачування наведено в таблиці 5.

Таблиця 5 - доля річного споживання у 2021 році для кожної категорії в опалювальний сезон та сезон закачування

Відповідно до п 1.6 вважаємо таке співвідношення вірним і для 2022 року.

Для орієнтовних розрахунків беремо значення долі сумарного споживання 0,72 та 0,28 відповідно для опалювального періоду та періоду закачування.

2.2. Проведемо розрахунок прогнозного споживання у 2022 році на період закачування (квітень-вересень) для першої  та другої зон відповідно до долі річного споживання у 2021 році для кожної категорії в опалювальний сезон та сезон закачування (табл. 2) та даних про обсяги споживання газу у 2021 році за областями (табл. 3).

 

            2.2.1. Перша зона:

Враховуючи сумарне споживання першою зоною у 2021 році в обсязі 18,03 млрд.куб.м та припущення, відповідно п. 1.5, щодо зниження газоспоживання в 2022 році в першій зоні порівняно з 2021 роком, у 2022 році прогноз споживання становить: 13,5*0,95+4,53*0,9=16,9 млрд.куб.м

За період закачування прогноз споживання становить: 16,9*0,28=4,73 млрд.куб.м

Припускаючи рівномірне споживання газу в період закачування протягом 6 місяців (квітень-вересень), умовно за період липень-вересень буде спожито:

4,73÷6*3=2,37 млрд.куб.м

2.2.2. Друга зона:

Враховуючи сумарне споживання другою зоною у 2021 році  в обсязі  9,24 млрд.куб.м, та припущення, що у другій зоні прогнозується падіння споживання в  промисловості та ін. на 50%, а побутовими споживачами та ТКЕ на 20%, прогноз споживання 2022 році становить:

Промисловість та інші       9,24*0,44*0,5=2,03 млрд.куб.м

Побут                                   9,24*0,32*0,8=2,37 млрд.куб.м

ТКЕ                                       9,24*0,24*0,8= 1,77 млрд.куб.м

 

В цілому по другій зоні прогнозується споживання на рівні:

2,03+2,37+1,77=6,17 млрд.куб.м

Відповідно:

Споживання за період закачування: 6,17 * 0,28 = 1,73 млрд.куб.м

Припускаючи рівномірне споживання газу в період закачування протягом 6 місяців (квітень-вересень), умовно за період липень-вересень буде спожито:

1,73 ÷ 6 * 3 = 0,86 млрд.куб.м

2.2.3. Таким чином,  сумарно за липень – вересень 2022 року прогноз споживання по двом зонам дорівнює 2,37 + 0,86 = 3,23 млрд.куб.м.

2.3. Враховуючи, що денний видобуток газу 0,045 млрд.куб.м, прогнозний видобуток за період липень-вересень 2022 року складе:

0,045*30*3=4,05 млрд.куб.м.

Відповідно, до ПСГ ще можна закачати 4,05-3,23=0,82 млрд.куб.м.

2.4. Таким чином, враховуючи дані Оператора ГТС щодо наявності у сховищах товарного газу станом на 01 липня 2022 року та проведених в п. 2.3 розрахунків,  на початок опалювального сезону у ПСГ (без можливого імпорту) буде знаходиться  товарний газ в обсязі  0,82+6,56=7,38 млрд.куб.м.

 

2.5. Розрахуємо обсяг видобутку газу за опалювальний сезон:

0,045*30*6=8,1 млрд.куб.м.

Таким чином, сумарний «баланс» на опалювальний сезон складе: 7,38+8,1=15,48 млрд.куб.м

2.6. Враховуючи попередні розрахунки щодо прогнозного річного споживання у 2022 році першою та другою зонами –  відповідно 16,9 млрд.куб.м та 9,24 млрд.куб., споживання в опалювальний сезон (жовтень 2022р.- березень 2023р.) становить:

            2.6.1. Перша зона:

16,9*0,72=12,17 млрд.куб.м

2.6.2. Друга зона:

В цілому, згідно з розрахунками, по другій зоні у 2022 році  прогнозується загальне споживання на рівні 6,17 млрд.куб.м.

 

Відповідно, споживання за опалювальний період: 6,17 * 0,72 = 4,44 млрд.куб.м.

Таким чином, сумарно в опалювальний сезон (жовтень 2022р.- березень 2023р.) прогноз споживання по двом зонам дорівнює:

12,17 + 4,44 = 16,61 млрд.куб.м.

 

2.7. На основі даних НКРЕКП (рис. 3) за 2021 рік щодо ВТВ, розрахуємо прогноз ВТВ на опалювальний період 22/23. При цьому вважаємо рівномірні виробничо-технологічними втрати/витрати природного газу протягом опалювального сезону як оператором ГТС, так і операторами ГРМ.

Таким чином, прогнозні обсяги ВТВ становлять:

Для Оператора ГТС                        0,67÷12*6=0,34  млрд.куб.м

Для Оператора ГРМ           1,50÷12*6=0,75 млрд.куб.м

Всього                     0,34 + 0,75 = 1,09 млрд.куб.м

 

2.8. Таким чином, прогноз сумарного споживання газу на опалювальний сезон буде:

16,61 + 1,09 = 17,7 млрд.куб.м

2.9. Відповідно до п.2.5 розрахований прогнозний запас в ПСГ на опалювальний сезон 22/23 становить 15,48 млрд.куб.м.  З урахуванням прогнозу сумарного споживання газу на опалювальний сезон 22/23 в обсязі 17,71 млрд.куб.м можливий дефіцит природного газу становить:

17,7 – 15,48 = 2,22 млрд.куб.м

3. Висновки

Розрахунки зроблені з «явним» акцентом на максимально можливий «завищений» обсяг споживання.

Для «спокійного» проходження опалювального сезону достатньо закупити по імпорту не більше 3,0 млрд.куб.м по імпорту.

15,48 + 3,0 = 18,48 млрд.куб.м

Прогнозований запас складе:

18,48 – 17,7 = 0,78 млрд.куб.м

 

Додатково.  Порахуємо, який повинен бути мінімально можливий обсяг природного газу для ТКЕ на опалювальний сезон 22/23 за формулою:

Де:

V - мінімально можливий в опалювальному сезоні 22/23 обсяг газу для ТКЕ;

S - розрахований прогноз споживання по «першій» та «другій» зонам на опалювальний сезон 22/23. В нашому випадку це 16,61 млрд.куб.м;

А пром, поб, ТКЕ – доля споживання  в опалювальний період за відповідною категорією  (табл. 5, рис.4).

 

Рисунок 4.  Доля споживання в опалювальний період за категоріями

Таким чином, мінімально можливий обсяг природного газу на опалювальний сезон 22/23 для ТКЕ становить:

V=16,61*0,91/(0,6+0,91+0,75)=6,45 млрд.куб.м

 

Приведемо більш консервативний варіант.

Порахуємо зважаючи на  безпосередньо фактичний розподіл газоспоживання по різних категоріях споживання у 2021 році відповідно до їх долі в 2021 році (рис.4) в опалювальному сезоні. Результат наведено на рисунку 5.

 

Рисунок 5. Річне споживання в опалювальному сезоні за категоріями у 2021 році

Таким чином, у 2021 році в опалювальному сезоні було спожито 19,32 млрд.куб.м газу. А значить доля ТКЕ в цьому споживанні складає:

5,73÷19,32=0,296

Спираючись на припущення, що таке співвідношення буде вірним і для 2022 року, а також нашого розрахунку, що прогнозне споживання в опалювальному сезоні 22/23 складе 16,61 млрд.куб.м вирахуємо мінімально можливий обсяг природного газу на опалювальний сезон 22/23 для ТКЕ:

16,61*0,296=4,93 млрд.куб.м.

Обчислення зроблені з врахуванням долі промисловості 2021 року, якої у 2022 році не буде.