Наш старый сайт

Корпоративна безпека

Корпоративна безпека

№34-35 (1227-1228) от 31.08.202105.09.2021

Корпоративна безпека суб’єктів господарювання входить до числа ключових чинників розвитку підприємств різних організаційно-правових форм, видів діяльності та власності. Корпоративна безпека поєднує в собі різні види безпеки залежно від специфіки компанії: економічну, фінансову, інформаційну, кадрову, техніко-технологічну, правову, екологічну та ін. В Україні захист бізнесу від зовнішніх і внутрішніх економічних загроз має певну тенденцію.

ТЕНДЕНЦІЇ. АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР

Корпоративна безпека стосується кожної організації та держави в цілому у сучасному суспільстві. 11 серпня 2021 р. Президент України підписав Указ РНБО України, яким затвердив Стратегію розвитку економічної безпеки до 2025 р. Вона передбачає розвиток економічної потужності країни з урахуванням реалізації Цілей сталого розвитку на період до 2030 р. Стосовно ж компаній, то спостерігається тенденція, що кожна з них вибудовує власну систему корпоративної безпеки. На практиці це відображається на роботі департаментів безпеки великих компаній або ж окремих представників малих фірм. По суті, наш методологічний підхід базується на тому, що корпоративна безпека компанії має певну сукупність її складових, кожна з которих в окремих видах бізнесу домінує або ж займає відповідне місце.

Всі працівники будь-якої установи мали дотичність до роботи служби безпеки компаній — при прийомі на роботу, відвідуванні інших установ і організацій або ж в результаті порушень правил безпеки компанії. Назва цих служб може бути завуальованою. І навіть у відділах кадрів кожної установи можуть попросити надати додаткову інформацію з метою уточнення індивідуальних схильностей особи до порушення безпекової дисципліни компанії.

У нинішньому ринковому середовищі усі успішні компанії розуміють, що стан корпоративної безпеки визначає їх нові конкурентні можливості. Для того, щоб зрозуміти важливість рівня корпоративної безпеки, як для держави, так і для компанії, варто звернути увагу на окремі приклади. Так, Україна та компанії мають конкурентні переваги в авіабудуванні завдяки роботі НВО "Корпорації "О. Івченка "Прогрес", КБ "Південне" та ін. Таким чином, у сфері корпоративної безпеки є певні об’єкти управління, зокрема: ресурси та активи, безпосередньо персонал, який є носієм унікальних конкурентних переваг компаній, інформація та технології. До цього переліку можна додати ще й наявний інтелектуальний капітал компанії, який вона формує в ході свого функціонування. Рівень корпоративної безпеки безпосередньо або опосередковано впливає на ринкову вартість і інвестиційну привабливість будь-якої компанії. Отже, інформаційне забезпечення, в тому числі за рахунок розвідки, дає змогу компанії здобути нові можливості.

Виробнича або техніко-технологічна безпека компаній в більшості розвинутих країн оцінюється не лише за показниками захисту конфіденційної інформації, а також рівнем зносу основних засобів. Захист інформації потребує злагодженої роботи усіх структурних підрозділів компанії, а зменшення рівня зносу основних засобів — пожвавлення інвестиційних процесів у компаніях. Варто нагадати, що ступінь зносу основних засобів компаній у промисловості, будівництві, транспорті, сільському господарстві в Україні в середньому перевищує 50%. Оптимальним показником є знос основних засобів менш як 30%. Щоб досягти оптимального значення зносу основних засобів компаній необхідні значні інвестиції, як внутрішні, так і зовнішні. Нажаль обсяг прямих іноземних інвестицій дуже впав у минулому році, а за допомогою власних коштів більшість українських компаній неспроможні його подолати.

Фінансова безпека підприємств пов’язана з процесами деструкції грошових потоків та фінансових ресурсів, як правило, в силу зовнішніх або внутрішніх чинників, в ході неефективних управлінських рішень або ж просто зловживань. У компаніях досить часто виникають проблеми із порушеннями стабільності грошових потоків.

Інформаційна безпека тісно пов’язана із захистом як конфіденційної інформації, так із захистом від зовнішнього або внутрішнього втручання (кібератак) в інформаційні корпоративні системи компаній. Нині це одна з найбільших статей видатків компаній щодо розвитку корпоративних інформаційних систем та захисту інформації.

На наш погляд, правова безпека, як складова, повинна забезпечувати правовий захист усіх видів корпоративної безпеки — від дотримання кодексів корпоративної поведінки співробітниками до виконання усіх настанов внутрішніх та зовнішніх правових документів.

Отже, як бачимо, корпоративна безпека може охоплювати усі види безпеки компанії. Не може бути єдиного продукту в результаті реалізації політики корпоративної безпеки в компанії. Як правило, це довгостроковий постійний процес, який враховує усі види діяльності компанії та допомагає реалізувати стратегічні корпоративні цілі. Головною тенденцією, яка вже активно виявляється в успішних компаніях України, стане поступове впровадження інформаційних технологій у забезпеченні усіх видів корпоративної безпеки. Це дасть змогу мінімізувати терміни для виявлення загроз, порушників та забезпечити компаніям більш сталий розвиток та конкурентні переваги.


Дмитро БАЮРА,
професор КНУ ім. Т. Шевченка