Наш старый сайт

Дмитрий БАЮРА

Наглядові ради не можуть існувати без комітетів

Наглядові ради не можуть існувати без комітетів

Аналитика 28.02.2022

Корпоративне управління в Україні нині поширюється більш як на 400 тис. господарських товариств, включаючи комерційні банки, страхові компанії та організації у сфері послуг. Комітети у складі наглядових рад відіграють усе більшу роль, і нині компанії активно розширюють як їх склад, так і делегують їм нові функції.

Хто повинен наглядати за наглядовими радами?

Хто повинен наглядати за наглядовими радами?

Аналитика 19.02.2022

Наглядові ради, або ж ради директорів в окремих моделях корпоративного управління, виступають ключовим органом. Вони розробляють корпоративну стратегію, контролюють правління щодо її реалізації, а також контролюють усі інвестиційні проекти та витрати в акціонерних товариствах. Саме тому до рівня роботи наглядових рад прискіплива увага як з боку акціонерів, так і усіх стейкхолдерів.

Конвергенція моделей корпоративного управління

Конвергенція моделей корпоративного управління

Аналитика 12.02.2022

Процеси зближення та взаємопроникнення ключових елементів у системах (моделях) корпоративного управління в умовах глобалізації продовжуються. Вперше про це економічне явище, яке торкнулось і окремих українських компаній, автор писав ще у 2008 році спеціально для журналу «Фінанси Україна». В той же час з’явилися нові ознаки поглиблення конвергенції.

Корпоративне управління — особливий вид менеджменту

Корпоративне управління — особливий вид менеджменту

Аналитика 05.02.2022

В Україні завжди було неоднозначне трактування та використання як терміну, так і сутності корпоративного управління. Це проявлялося не лише на законодавчому рівні, але й у корпоративній практиці.

Корпоративне управління в Україні — важливий чинник розвитку

Корпоративне управління в Україні — важливий чинник розвитку

Аналитика 29.01.2022

У цьому році мої аналітичні матеріали буде присвячено вкрай важливій для економіки України тематиці, а саме розвитку корпоративного управління. Багаторічний практичний, науковий та викладацький досвід у сфері корпоративного управління спонукає поділитися своїми ключовими ідеями та висновками

Перспективи ринку M&A в Україні

Перспективи ринку M&A в Україні

Аналитика 15.01.2022

Зростання угод злиття та поглинання (M&A) в будь-якій країні завжди свідчує про розвиток економіки. Цивілізований ринок M&A виступає необхідним елементом різноманітних структурних змін в галузях зокрема та економіці країни загалом.

Перспективи IPO в Україні

Перспективи IPO в Україні

Аналитика 18.12.2021

У розвинутих країнах на ринку цінних паперів в останні роки з’явився високочастотний трейдинг цінними паперами. Цьому сприяв не лише електронний обіг цінних паперів, але й заново створена інноваційна інфраструктура. Як вважають стратегічні інвестори, ринкової вартості при цьому не завжди додається, але торгівля та котирування акцій спонукає емітентів до розвитку. В Україні поки що ринок цінних паперів перебуває під впливом багатьох негативних чинників, і тому навіть первинне розміщення акцій (IPO) більшість успішних компаній проводили або намагаються проводити за межами країни.

Бізнес-модель Canvas

Бізнес-модель Canvas

Аналитика 11.12.2021

Успіх малого, середнього та великого бізнесу залежить від багатьох чинників, але особливо від вибору та побудови дієвої бізнес-моделі у період заснування, а також на усіх стадіях життєвого циклу компанії

Секрети успіху для корпорацій

Секрети успіху для корпорацій

Аналитика 20.11.2021

Корпоративні стратегії у розвинутих компаніях світу розробляють та затверджують наглядові ради або ради директорів у англо-американській моделі корпоративного управління. Цей стратегічний орган корпоративного управління також здійснює корпоративний нагляд і контролінг щодо реалізації корпоративної стратегії. В Україні не завжди корпоративна стратегія в полі зору наглядових рад

Індустрія розвитку

Індустрія розвитку

Аналитика 14.11.2021

Індустріальні парки в Україні могли би стати не лише драйверами економічного зростання, але й засновниками нової сучасної конкурентоздатної промисловості

Соціальний маркетинг

Соціальний маркетинг

Аналитика 06.11.2021

У цей час жодні управлінські рішення у системах корпоративного управління не приймаються без застосування сучасних інструментів маркетингу. Корпоративний соціальний маркетинг вивів на новий рівень діалог компаній із стейкхолдерами

Нові корпоративні комунікації та бізнес-етика

Нові корпоративні комунікації та бізнес-етика

Аналитика 30.10.2021

COVID-19 прискорив інформаційну трансформацію в Україні. Про це засвідчує формування нових корпоративних систем у більшості компаній. Однак з’явилися й нові корпоративні ризики, які пов’язані не лише з діяльністю компаній, але й поведінкою персоналу та зовнішніми новими інформаційними загрозами.

Циркулярна економіка — майбутнє успішної України

Циркулярна економіка — майбутнє успішної України

Аналитика 23.10.2021

Циркулярна економіка у найближчому майбутньому буде визначати конкурентоспроможність країн. Уже сьогодні провідні країни світу активно нарощують свій потенціал у цьому напрямку. В Україні з’явилися лише перші стартапи.

Український бізнес стає глобалізованим

Український бізнес стає глобалізованим

Аналитика 16.10.2021

Історія підприємництва в Україні налічує не одне століття та завжди була відома за її межами. Підприємництво було і є складовою людського буття. Сьогодні в Україні з’явилося нове покоління підприємців-бізнесменів, яке абсолютно по-новому розвиває економічні відносини в умовах глобалізації.

Коли закони працюють не так

Коли закони працюють не так

Аналитика 09.10.2021

Ціни на природний газ в країнах ЄС перевищили $1050 за тис куб м. Це рекордне зростання за останні роки.

"Я хотів би, щоб світ купував українське"

"Я хотів би, щоб світ купував українське"

Аналитика 02.10.2021

Інвестиційна політика держави — одна із найскладніших тем у міжнародних економічних відносинах поряд із національною та економічною безпекою. Саме вона гарантує розвиток будь-якої країни.

Корпоративне управління та ринок капіталу

Корпоративне управління та ринок капіталу

Аналитика 25.09.2021

Не дивлячись на окремі успішні приклади, корпоративні відносини в Україні далекі від міжнародних стандартів. Про це свідчать корпоративні конфлікти, рейдерство у приватному корпоративному секторі, а також неефективність корпоративного нагляду та контролінгу у державному.

На часі STEAM-освіта

На часі STEAM-освіта

Аналитика 19.09.2021

Формування сучасної інноваційної моделі розвитку економіки в Україні неможливо без високого рівня підготовки з математики, фізики, хімії та інших природничих наук. Із подальшим розвитком сучасних технологій значення цих наук буде лише зростати.

Деолігархізація чи боротьба з корупцією

Деолігархізація чи боротьба з корупцією

Аналитика 12.09.2021

В Україні за роки Незалежності склалося вкрай негативне ставлення до великого бізнесу. Власників такого бізнесу не завжди об’єктивно відносять до олігархів. А нині набирають політичні дебати та оберти в реалізації деолігархізації.

Корпоративна безпека

Корпоративна безпека

Аналитика 05.09.2021

Корпоративна безпека суб’єктів господарювання входить до числа ключових чинників розвитку підприємств різних організаційно-правових форм, видів діяльності та власності. Корпоративна безпека поєднує в собі різні види безпеки залежно від специфіки компанії: економічну, фінансову, інформаційну, кадрову, техніко-технологічну, правову, екологічну та ін. В Україні захист бізнесу від зовнішніх і внутрішніх економічних загроз має певну тенденцію.