Наш старый сайт

Дмитрий БАЮРА

Циркулярна економіка — майбутнє успішної України

Циркулярна економіка — майбутнє успішної України

Аналитика 23.10.2021

Циркулярна економіка у найближчому майбутньому буде визначати конкурентоспроможність країн. Уже сьогодні провідні країни світу активно нарощують свій потенціал у цьому напрямку. В Україні з’явилися лише перші стартапи.

Український бізнес стає глобалізованим

Український бізнес стає глобалізованим

Аналитика 16.10.2021

Історія підприємництва в Україні налічує не одне століття та завжди була відома за її межами. Підприємництво було і є складовою людського буття. Сьогодні в Україні з’явилося нове покоління підприємців-бізнесменів, яке абсолютно по-новому розвиває економічні відносини в умовах глобалізації.

Коли закони працюють не так

Коли закони працюють не так

Аналитика 09.10.2021

Ціни на природний газ в країнах ЄС перевищили $1050 за тис куб м. Це рекордне зростання за останні роки.

"Я хотів би, щоб світ купував українське"

"Я хотів би, щоб світ купував українське"

Аналитика 02.10.2021

Інвестиційна політика держави — одна із найскладніших тем у міжнародних економічних відносинах поряд із національною та економічною безпекою. Саме вона гарантує розвиток будь-якої країни.

Корпоративне управління та ринок капіталу

Корпоративне управління та ринок капіталу

Аналитика 25.09.2021

Не дивлячись на окремі успішні приклади, корпоративні відносини в Україні далекі від міжнародних стандартів. Про це свідчать корпоративні конфлікти, рейдерство у приватному корпоративному секторі, а також неефективність корпоративного нагляду та контролінгу у державному.

На часі STEAM-освіта

На часі STEAM-освіта

Аналитика 19.09.2021

Формування сучасної інноваційної моделі розвитку економіки в Україні неможливо без високого рівня підготовки з математики, фізики, хімії та інших природничих наук. Із подальшим розвитком сучасних технологій значення цих наук буде лише зростати.

Деолігархізація чи боротьба з корупцією

Деолігархізація чи боротьба з корупцією

Аналитика 12.09.2021

В Україні за роки Незалежності склалося вкрай негативне ставлення до великого бізнесу. Власників такого бізнесу не завжди об’єктивно відносять до олігархів. А нині набирають політичні дебати та оберти в реалізації деолігархізації.

Корпоративна безпека

Корпоративна безпека

Аналитика 05.09.2021

Корпоративна безпека суб’єктів господарювання входить до числа ключових чинників розвитку підприємств різних організаційно-правових форм, видів діяльності та власності. Корпоративна безпека поєднує в собі різні види безпеки залежно від специфіки компанії: економічну, фінансову, інформаційну, кадрову, техніко-технологічну, правову, екологічну та ін. В Україні захист бізнесу від зовнішніх і внутрішніх економічних загроз має певну тенденцію.

Корпоративная культура — душа бизнеса

Корпоративная культура — душа бизнеса

Аналитика 21.08.2021

Без высокого уровня корпоративной культуры нельзя достичь успеха в бизнесе, а тем более его масштабировать. Несмотря на кризисные экономические и политические потрясения, уровень корпоративной культуры в Украине за 30 лет независимости все же вырос.

ESG в Украине

ESG в Украине

Аналитика 14.08.2021

Устойчивое развитие в новом десятилетии будет в центре внимания, как глобальной политики, так и внешних и внутренних рынков большинства стран.

Не цветут каштаны в Киеве весной

Не цветут каштаны в Киеве весной

Аналитика 08.08.2021

Неэффективная госполитика стала для экосистемы Украины едва ли не большим вызовом, чем климатические изменения

Большое строительство

Большое строительство

Аналитика 01.08.2021

Строительный сектор играет огромную роль в украинской экономике. Он не только жизненно важен для населения, но и стимулирует развитие других отраслей промышленности.

Новые громады: децентрализация центра и централизация на местах

Новые громады: децентрализация центра и централизация на местах

Аналитика 24.07.2021

Административно-территориальное устройство в Украине претерпело кардинальные изменения. Впрочем, пока рано говорить об экономической эффективности новых образований. Пока — это политический проект, причиной же его осуществления была нехватка госсредств для равномерного развития территорий страны.

Непрямые иностранные инвестиции в Украину

Непрямые иностранные инвестиции в Украину

Аналитика 16.07.2021

До независимости Украины понятие "инвестиции" у нас в стране отсутствовало. В университетах активно использовали категорию "капитальные вложения на воспроизводство основных фондов". Но основные фонды, или как принято считать сейчас основные средства, без оборотных - мертвый груз, который не может эффективно функционировать в долгосрочной перспективе

Торговые сети: новый формат ритейла в Украине

Торговые сети: новый формат ритейла в Украине

Аналитика 10.07.2021

За период независимости Украины в стране начали активно развиваться торговые сети. Широкий ассортимент продукции, достаточно высокий уровень обслуживания, географическая экспансия и наращивание интернет-торговли способствовали росту их доходности и инвестирования в развитие.

"Зеленая" трансформация банков

"Зеленая" трансформация банков

Аналитика 05.07.2021

Банковская система любой страны с рыночной экономикой имеет огромное значение благодаря ее связям со всеми секторами экономики и населением

Vivat Academia! Vivat professores!

Vivat Academia! Vivat professores!

Аналитика 24.06.2021

Система образования в Украине претерпевает значительные изменения, новая школа пока в процессе переформатирования, а Президент Украины вознамерился реализовать проект Нового Университета

От ЭВМ до цифрового общества

От ЭВМ до цифрового общества

Аналитика 11.06.2021

В связи с мощным интеллектуальным человеческим капиталом, IT-индустрия может стать в Украине локомотивом ее развития. Но в том случае, если правильно будут расставлены государственные приоритеты и не победит идея "срубить" денег для бюджета

Авиастроение: "Руслан" и "Мрия"

Авиастроение: "Руслан" и "Мрия"

Аналитика 03.06.2021

Украина всегда была успешно представлена на мировом рынке со своей уникальной продукцией в авиастроении

Институт корпоративного управления

Институт корпоративного управления

Аналитика 27.05.2021

В Украине в процессе приватизации создана мажоритарно-ориентированная олигархическая модель корпоративного управления, которая не способствует развитию рынка ценных бумаг и деловой активности населения