Наш старый сайт

Оксана МОРОЗ

Чому Україні варто ворушитися

Чому Україні варто ворушитися

Аналитика 03.03.2022

Консенсус ЄС та США щодо чистої енергетики ставить питання руба

Черговий шанс з безпеки енергопостачання у партнерстві ЄС, США, України та НАТО

Черговий шанс з безпеки енергопостачання у партнерстві ЄС, США, України та НАТО

Аналитика 18.02.2022

Теорія спіральної динаміки історичного розвитку достатньо відома. Але не зважаючи, що такий підхід піддається фахівцями критиці, проте у порівнянні викликів 2014 та 2022 років навколо України все ж проглядається спіралеподібна модель повтору ризиків та потреб з реагування на енергетичну кризу. Зокрема, не всі можливості щодо залучення підтримки трансатлантичних партнерів були Україною використанні через слабкий менеджмент проектів транснаціонального значення. Важливо знову не втратити шанс.

Що і як панує у вугільній енергетиці: непомічене за відомим

Що і як панує у вугільній енергетиці: непомічене за відомим

Уголь 10.02.2022

В минулий тривалий період трансформації та міжнародного розвитку акцентувалося на найкращій світовій практиці для тиражування. Поточні глобальні виклики із посиленням комплексності проблем призвели до визнавання ЄК, ООН та ОЕСР актуальності науково-доказової бази із системним підходом для прийняття політичних рішень. Як перелічене відобразилося на урядовій стратегії України в частині вугільної енергетики – важливої складової енергобезпеки?

Нероздільність: як пов’язані енерго-, інформаційна та військова безпека

Нероздільність: як пов’язані енерго-, інформаційна та військова безпека

Аналитика 03.02.2022

Збереження військової таємниці є складовою обороноздатності із центром уваги НАТО. Також не є сенсацією те, що масштабна дезінформаційна кампанія, кібератаки та інші терористичні акти на об’єкти критичної інфраструктури, застосування широкого арсеналу інструментів послаблення енергетичної самодостатності/незалежності стали на сучасному етапі потужною зброєю знищення національної/регіональної безпеки та джерелом дестабілізації, важливим фактором гібридної війни й імпульсом збройних конфліктів.

Внутрішньодержавне фінансування декарбонізації: як мобілізувати потенціал

Внутрішньодержавне фінансування декарбонізації: як мобілізувати потенціал

Аналитика 28.01.2022

Реалістичність та результативність національного планування, необхідність якого безперечна у досягненні цілей декарбонізації в установлені терміни (до 2030 та 2050 рр.), має гуртуватися на змішаному фінансуванні (blended finance) та Інтегрованій національній системі фінансування з розподілом інвестиційних ризиків. "Зелений" курс із досягненням кліматичної нейтральності, зокрема в енергетиці, висуває значні вимоги як до світового капіталу, так і державних бюджетів. Останні можуть бути значним стимулюючим фактором для розширеного та ефективного зовнішнього фінансування, а також розблокування та акумулювання приватних інвестицій.

"Зелений" перехід, енергобезпека та фінансування: як спланувати!?

"Зелений" перехід, енергобезпека та фінансування: як спланувати!?

Аналитика 21.01.2022

Європейський зелений курс (ЄЗК) став центром уваги всіх бізнес-секторів і гілок влади, громадськості та експертів. Інколи складається враження, що екологічні пріоритети переважають економічні, а дефіцит коштів на модернізацію все ж виправдовує забруднення навколишнього середовища. Значна динаміка конфлікту світової енергетичної кризи та боротьби за чисте довкілля, що посилилася у 2021р., вимагає невідкладних дій.

Глобальні плани і законодавчі прогалини

Глобальні плани і законодавчі прогалини

Электроэнергетика 16.01.2022

Як Україні зручніше інтегруватися в енергосистему Європи

Менеджмент выбросов метана — драйвер триединой цели Парижского соглашения

Менеджмент выбросов метана — драйвер триединой цели Парижского соглашения

Нефть и газ 17.12.2021

Углекислый газ не единственный виновник изменений климата. На сегодня признана наиболее эффективная стратегия — сокращение наряду с CO2 и выбросов метана, имея от последних важнейшие сопутствующие выгоды: минимизацию энергетической бедности и проблем регионов при закрытии угольных шахт.

"Зеленый" курс и угольная энергетика: безусловный конфликт или синергия?

"Зеленый" курс и угольная энергетика: безусловный конфликт или синергия?

Уголь 13.12.2021

В гонке за трендовыми лозунгами отказа от ископаемого топлива для климатической нейтральности не всегда придается значение всему спектру проблем и возможностей. Вне должного внимания остается необходимость "отражения различных национальных обстоятельств" в "реагировании на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению бедности", как установлено Парижским соглашением